Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại MYNGHEVIET.VN. Trong một vài trường hợp đặc biệt, MYNGHEVIET.VN có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. MYNGHEVIET.VNcam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị MYNGHEVIET.VN xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ info@myngheviet để được giải quyết vấn đề.

Video

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG